1. QUI SÓM?
Aquest lloc web i els comptes de xarxes socials relacionats (col·lectivament aquest Lloc) són gestionats per Mas Moli Petit SL com a activitat empresarial per a la promoció i lloguer de l’immoble conegut com Mas Moli Petit (“la Casa”). El NIF és B8789201 (domicili social: Mas Moli Petit SL, Calle Prado del Rey101, Casa 12, 28223 Pozuelo de Alarcon, Madrid, Espanya) (“nosaltres” “nos” i “nos” interpretant-se en conseqüència).
2. CONTINGUT
El vostre ús d’aquest lloc i el seu contingut (“Contingut”) està subjecte a aquestes Condicions. Qualsevol Contingut al qual accediu en aquest Lloc és propietat nostra (o de tercers que ens llicencian aquest Contingut) i es posa a disposició només per al vostre ús personal amb la condició de no tornar a publicar, publicar, transmetre, editar, adaptar. , sindicar o distribuir qualsevol Contingut sense el nostre permís previ per escrit. El nom “Mas Moli Petit” i altres noms comercials i logotips que es mostren en aquest lloc poden ser marques comercials que ens pertanyen (“Marques comercials”). En la mesura màxima permesa legalment, no podeu enllaçar ni intentar extreure dades d’aquest lloc ni reutilitzar cap part d’aquest lloc o contingut per a cap propòsit comercial ni utilitzar les nostres marques comercials d’una manera que suggereixi que vostè o la seva empresa tenen cap aval. de o afiliació a nosaltres sense el nostre permís previ per escrit (a la nostra discreció). En la mesura que vostè o els seus convidats publiqueu fotografies o altres enregistraments de la vostra estada a la Casa als comptes públics de xarxes socials, confirmeu que tenim el permís per utilitzar-los en la promoció de la Casa.
3. ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS
Aquest lloc pot enllaçar a llocs web de tercers de tant en tant. Aquests enllaços es proporcionen només per a la vostra comoditat. No controlem els llocs web de tercers i no som responsables dels seus continguts ni de com funcionen. Tampoc impliquem cap aprovació per part nostra dels béns, serveis o materials disponibles en aquests llocs web. Reconeixeu que (en la mesura màxima permesa legalment i tret que indiquim el contrari) no serem responsables pel que fa a l’ús que feu d’aquests llocs web de tercers o de qualsevol compra que feu a través d’ells.
4. ÚS D’AQUEST LLOC

Només heu d’utilitzar aquest lloc amb finalitats legals d’acord amb aquestes Condicions i està prohibit utilitzar el nostre lloc per participar en qualsevol activitat fraudulenta o d’una manera que (segons la nostra opinió raonable) pugui danyar el nostre negoci o perjudicar altres usuaris. El vostre ús del nostre lloc està subjecte a les nostres polítiques o directrius que us podem comunicar de tant en tant.

També us comprometeu a que qualsevol dada personal i altra informació que ens proporcioneu quan us registreu o us registreu a qualsevol servei d’aquest lloc sigui completa, precisa i actualitzada. En relació amb qualsevol material que ens envieu o publiqueu en aquest lloc, us comprometeu a que sou el propietari d’aquest material o bé teniu els drets, autoritzacions i/o aprovacions necessàries per enviar o publicar aquest material.

5. LA NOSTRA RESPONSABILITAT

Res d’aquestes Condicions no exclourà ni limitarà la nostra responsabilitat per frau o mort o lesions personals derivades de la nostra negligència (o la negligència dels nostres empleats o agents) o quan la legislació aplicable no ens permeti restringir o excloure obligacions o responsabilitats particulars.

En virtut del paràgraf anterior, no acceptem cap responsabilitat per danys a qualsevol ordinador o dispositiu que utilitzeu per accedir a aquest lloc o en relació amb qualsevol pèrdua de dades quan utilitzeu aquest lloc. Tot i que corregirem qualsevol error d’aquest lloc que ens cridi l’atenció tan aviat com puguem raonablement, no ens comprometem ni garantim que aquest lloc o el contingut estigui completament lliure d’errors o errors o que aquest lloc estigui disponible en un base ininterrompuda. No fem cap representació i excloem totes les garanties, termes o condicions (ja siguin expresses o implícites per llei o d’una altra manera) pel que fa al lloc o al seu contingut, inclosa, sense limitació, qualsevol decisió que prengui sobre la base de la informació proporcionada a través d’aquest Lloc, tret que res d’aquestes Condicions exclou o restringirà els vostres drets legals o altres drets que no es puguin excloure o restringir segons la llei aplicable. Llevat del que s’estableix anteriorment, no serem responsables de (1) cap pèrdua o dany indirecte, conseqüent o especial; o (2) qualsevol pèrdua d’ingressos, beneficis o altres pèrdues econòmiques (ja siguin directes o indirectes), com sigui que es derivin de l’ús que feu d’aquest lloc.

6. PRIVACITAT I DADES PERSONALS
La manera com recollim i processem les vostres dades personals i salvaguardem la vostra privadesa es regeix per la nostra Política de privadesa (vegeu a continuació) i que forma part d’aquestes Condicions. També tenim una Política de galetes (vegeu més avall) que regula l’ús de galetes i altres tecnologies de seguiment que es poden utilitzar al nostre lloc.
7. CANVIS A AQUESTES TERMES
Podem modificar aquestes Condicions en qualsevol moment, per exemple, quan afegim nous serveis o funcions o quan hi hagi un canvi en la legislació aplicable. Tots aquests canvis tindran efecte un cop s’hagin actualitzat aquestes Condicions i se suposarà que heu acceptat aquests canvis si continueu utilitzant el Lloc després de l’última actualització.
8. INVALIDESA I RENUNCIA
Si un tribunal o un regulador considera que alguna d’aquestes Condicions és invàlida o inaplicable, les altres disposicions continuaran aplicant-se en la mesura màxima permesa legalment. Cap renúncia a cap d’aquestes Condicions serà efectiva tret que la fem per escrit i una renúncia (o no aplicació) no s’interpretarà com una renúncia a cap incompliment posterior.
9. LLEI QUE REGEIX
En cas de conflicte entre vostè i nosaltres sobre aquestes Condicions, s’aplicaran les lleis d’Anglaterra i Gal·les. Si voleu emprendre procediments judicials contra nosaltres, hauríeu de fer-ho a Anglaterra i Gal·les, excepte en la mesura en què la legislació aplicable al vostre país de residència requereixi l’aplicació obligatòria d’una altra llei i/o jurisdicció i/o idioma i aquest requisit no pugui ser legal. quedaran exclosos d’acord amb aquestes Condicions, en aquest cas s’aplicarà aquesta llei i/o jurisdicció i/o idioma, en la mesura que sigui legalment exigit.
10. CONTACTE

Si teniu cap pregunta o queixa sobre el lloc o aquestes Condicions, podeu contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic davidfel1973@gmail.com